Temadag för skolsköterskor!

Tre barn och fyra vuxna i höstkläder håller varandra i händerna. Marken är full av höstlöv och solen skiner. Bilden är tagen bakifrån.

Den 30 oktober hälsar Vårdförbundet Jönköping dig som är medlem och skolsköterska välkommen till en temadag på Qulturum, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping!

Programmet kommer att handla om psykisk ohälsa bland barn och unga, sekretess, journalföring, samtycke och delaktighet m.m. Vi kommer bland annat att få lyssna till Magnus Jägerskog, generalsekreterare för BRIS och Carita Fallström, förbundsjurist i Vårdförbundet.

Antal platser är begränsade så anmäl dig redan idag! 

Mer information och anmälan via Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkomna!