Temadag för förtroendevalda 29 augusti

  • Ett stort konferensrum där deltagarna sitter runt runda bord och tittar mot en powerpoint-presentation på ena väggen
  • En kvinna står vid ett podium framför en powerpoint-presentation
  • Ett konferensrum där deltagarna sitter runt runda bord och diskuterar.

Den 29 augusti anordnades höstens första träff för förtroendevalda. Det var en temadag på ämnet " Hälsosamma arbetstider".

Vi hade diskussioner om hur det ser ut på arbetsplatser idag med t.ex raster och återhämtning. Vi gick även igenom hur det ska se ut enligt lagar, avtal och föreskrifter.

Dagen gav många tankar att ha med sig för att få till en säker och bra vårdmiljö på egna arbetsplatsen.

Tack alla medverkande!