Sommarbrev från avdelningsstyrelsen

En sommarbild med äng, blå himmel, grusväg och havet som skymtar i horisonten.

Nu har semesterperioderna börjat och Vårdförbundet avdelning Jönköping reflekterar över vårens aktiviteter och skickar med några tankar inför sommaren.

Det har varit en händelserik vår! Den startade mycket tufft för Vårdförbundet avdelning Jönköping då vi förlorade vår förbundsombudsman Sven Lindblom som omkom i en olycka i samband med att han utförde reparation av en hästtransport. Sven har varit en del av Vårdförbundet avdelning Jönköping sedan 80-talet och hade mycket kunskap och erfarenhet som vi självklart drog nytta av. Under våren har vi haft hjälp av en pensionerad ombudsman Cecilia Helldén. Cecilia har tidigare varit förbundsombudsman i Skåne samt arbetat nationellt med nattarbetstidfrågan gentemot Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nu har det rekryterats en ny förbundsombudsman, Joel Ahonen som börjar sin tjänst efter sommarsemestern. Vårdförbundet avdelning Jönköping har goda förhoppningar att detta kommer bli bra och att vi tillsammans även i fortsättningen kan arbeta vidare med full kraft.

Som ni kanske vet så tecknade Vårdförbundet ett nytt centralt avtal med SKL i december 2016. I det nya avtalet fick Vårdförbundet igenom förändringar gällande nattarbetstiden och möjlighet till återhämtning i samband med nattarbete. Den förkortade nattarbetstiden gällde dock inte kommunerna då SKL inte hade kommunmedlemmarnas fulla stöd att teckna sänkt nattarbetstid. Det nya avtalet behandlar även möjligheten till kompetensutveckling i anställningen. Det ska också göras ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra kompetensförsörjningen av specialistkunskap där man även ska fokusera på förutsättningar för specialisering för biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Du kan läsa mer om avtalet via denna länk.

Strax efter vi tecknat det nya centrala avtalet skrev Vårdförbundet och SKL under ett samsynsdokument gällande utbildningsanställningar (utbildningsanställning är arbetsgivarens benämning för möjlighet att studera en specialistutbildning inom ramen av anställningen med bibehållen lön som Vårdförbundet kallar akademiskspecialisttjänstgöring-AST). Detta innebär att vi som parter anser att utbildningsanställningar är ett bra sätt att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor. Region Jönköpings län och Vetlanda kommun har sedan tidigare infört utbildningsanställningar. Titta gärna på vår AST-karta.

Det nya centrala avtalet med sina förändringar har inneburit att vi lokalt nu för dialog med Region Jönköpings län om hur vi anpassar de lokala arbetstidsavtalen till det centrala avtalet. Vi har även träffat de flesta av länets kommuner under våren, resterade kommuner planerar vi att träffa till hösten. Vid dessa träffar samtalar vi om eventuella nuvarande lokala avtal eller behov av att teckna nattarbetstidsavtal. Vi för även dialog med kommunerna om hur man säkrar kompetensförsörjningen långsiktigt och behovet av att införa akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor-AST.

Hitintills har Habo kommun tecknat ett nattarbetstidsavtal och Tranås kommun har infört utbildningsanställningar.

Att våra medlemmar får möjlighet till återhämtning i samband med nattarbete är en förändring som Vårdförbundet vill få in i samtliga kollektivavtal som vi har med alla arbetsgivare.

Vi får allt mer signaler om att arbetsbelastningen för våra yrkesgrupper blir allt större. Verksamheter utvecklas, förnyas och förändras i ett högt tempo. Vi får mer arbetsuppgifter, fler patienter men ofta med samma personalstyrka och få arbetsuppgifter tas bort. Det innebär att vi får prioritera och springa fortare. Nu har vi nått punkten där vi inte kan springa fortare. Vilket blir mycket tydligt nu när vi står inför en sommar. Verksamheterna har dragit ned maximalt, trots detta är bemanningen minimal. Det finns inga marginaler och inget får tillstöta. Så ser det ut inom Regionen och generellt i kommunerna.

Det är verksamheten och chefen som ytterst ansvarar för att arbetsmiljön är bra och att vården är säker. Upplever man brister är det viktigt att man har en dialog med sin närmaste chef och gärna med den förtroendevalda/skyddsombudet. Men det är också oerhört viktigt att du som legitimerad använder det avvikelsesystem som arbetsgivaren tillhandahåller och rapporterar när något skulle kunna gått fel eller rent av gick fel.

Behöver du råd och stöd av Vårdförbundet så kan du alltid kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller om du vill komma i kontakt med Vårdförbundet avdelning Jönköpings tillgängliga förtroendevalda 036-30 64 41.

Med önskan om en skön sommar!

(PS. Inför nästa års verksamhetsplanering vill vi gärna ha in dina förslag i denna enkät. Glöm inte att anmäla er till årsmötet den 28 september. Vi ses där!)

Styrelsen /

Eva-Lotta Lager
Ordförande
Vårdförbundet avdelning Jönköping