Sofie blev Årets Skyddsombud

Vårdförbundet i Jönköpings styrelseledamot Maria Löfqivist står bredvid sjuksköterskan Sofie Johnsson som blivit vald till årets skyddsombud

Sofie Johnsson förtroendevald och skyddsombud för hemsjukvården i Vaggeryd blev vald till årets skyddsombud i Vårdförbundet avd. Jönköping. Sofie har varit förtroendevald/skyddsombud sedan 2013 och har hela tiden enträget arbetat med kollegornas bästa i fokus.

Det senaste åren har det varit en ansträngd arbetssituation med mycket stress och tuffa arbetsförhållanden. Det har varit stor omsättning på personal och under stundom vakanta tjänster. Sofie har varit delaktig i processen att få till bra scheman, rekrytering av personal och en tillfredställande arbetsmiljö och patientsäkerheten. Även medlemmarnas fysiska miljö har varit bristande men tack vare stort engagemang och stöd från kollegor så har en förbättring skett även där. Lokalerna och utemiljön har förbättrats, exempelvis med lyse på parkeringsplatsen.

Sofie har drivit frågorna i samverkan med arbetsledningen och även kopplat in Arbetsmiljöverket och IVO när det behövts. Alla på arbetsplatsen som har velat har kunnat träffa läkare och psykolog via företagshälsovården Previa.

 Vi säger grattis till Sofie,  ett skyddsombud med stort engagemang för sitt uppdrag!