Slut på rean - en annan vård är möjlig

På söndag den 4 september genomförs en demonstration i Jönköping. "Slut på rean – en annan vård är möjlig". Vårdförbundet lokalt stödjer denna rörelse men det är en helt fristående rörelse som är tvärprofessionell.

Manifestationen, som initierades av tre sjuksköterskor, har budskapet

  • En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården
  • Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
  • Färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger ökad överlevnad enligt forskning
  • Enhetlig utbildning för undersköterskor, kompetenshöjning med legitimation, ny och skyddad titel, arbetsbeskrivningar
  • Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
  • Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
  • Lika vård för alla

Manifestationen är partipolitiskt obunden och riktar sig till alla som arbetar inom vård och omsorg samt anhörig och patient och de som vill förändra vården.

Självklart stödjer Vårdförbundet manifestationen och hoppas på stor uppslutning. 

Vårdförbundet kommer att finnas på plats.