Skyddsombudets dag 25 oktober

Närbild på mörkblå namnbricka som sitter på vitt tyg. På namnbrickan är Vårdförbundets logga och texten: Förtroendevald Skyddsombud

Den 25 oktober uppmärksammar vi de som är skyddsombud på arbetsplatserna lite extra. Men varför har vi egentligen skyddsombud och vad är deras uppdrag?

År 1912 var barnarbete fortfarande lagligt i Sverige och det fanns ingen reglerad arbetstid. Det året fick arbetstagarna laglig rätt att utse skyddsombud vars uppdrag var att minska antalet olyckor.

På onsdag den 25 oktober är det Skyddsombudets dag. Då vill vi uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Som förtroendevald i Vårdförbundet är man skyddsombud på sin arbetsplats. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och är en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska kunna agera på arbetsplatsen för att uppmärksamma arbetsgivaren på hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte själv har uppmärksammat. Det gäller både den fysiska, organisatoriska, sociala och digitala arbetsmiljön. Ett skyddsombud företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

En god arbetsmiljö är avgörande för att må bra på jobbet och för att vi ska orka ett helt arbetsliv och också orka stanna längre i arbetslivet. I oktober varje år vecka 43 arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan. Under denna vecka genomförs hundratals evenemang över hela Europa för att belysa vikten av ett hälsosamt arbetsliv. Årets tema är ”Friska arbetsplatser för alla åldrar” som ska inspirera till en arbetsmiljö som är tillgänglig för alla, oavsett ålder. 

På vår nationella sida finns mer information om Skyddsombudens dag och rollen som skyddsombud.