Sammanfattning av styrelsedag 19 maj

Vårdförbundet avdelning Jönköping konstaterar att det är viktigt att förmedla ut vad som är aktuellt, vad som händer och vad vi gör.

Till vår hjälp har vi nyhetsbrev, webbplats och sociala medier som Facebook. Styrelsen har nu blivit mer aktiva med att använda Facebook och vi ser också att det är många som läser våra inlägg.

Medlemsundersökning

Vårdförbundet har genomfört en medlemsundersökning i landet, den visade att medlemmar överlag tyckte att Vårdförbundet var osynligt och inte känner till vad vi står för. Samtidigt som de bättre kände till vem som var förtroendevald på arbetsplatsen. När man gick ned på lokal nivå i undersökningen så låg avdelning Jönköping bättre till både i anslutningsgrad, omdöme och kännedom. Det är ju glädjande.

Framtidens fackliga ledare

Lina Johannesson är en av 20 deltagare som dagarna påbörjat en utbildning "Framtidens fackliga ledare". Där diskuteras bland annat frågor som

  • Hur lyckas man få till medlemsaktivism?
  • Hur ska man få upp engagemanget i ideella föreningar?
  • Det positiva i att vara ett yrkesförbund
  • Framtidens professioner, legitimation, ansvar med mera.

Denna utbildning är vid några tillfällen till och avslutas nästa vår.

Sommarsituationen

Mycket tyder på en besvärligare sommarsituation detta år. Vi vet att det finns många arbetsplatser där sommarschemat inte är klart och där det finns många olösta pass.

Vi vet att slutenvården drar ned på mer vårdplatser än tidigare år, vilket får konsekvenser för andra verksamheter som akutvårdsavdelningar, öppenvård, primärvård och hemsjukvården.

Vi planerar att finnas tillgängliga för våra medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen. Du når oss via tel. 036-30 64 41 eller vår e-postadress info.jonkoping@vardforbundet.se.

Övertidsarbete

Vi har tittat på övertidsarbete för våra medlemmar inom regionen och kan konstatera att efter bara fyra månader är det ett flertal som nått upp över 90 timmar. Vi kommer följa upp övertiden även efter sommaren.

Vi rekommenderar er som är förtroendevalda i kommunerna att lyfta denna fråga efter sommaren.

Verksamhetsplan och kommande aktiviteter

Styrelsen gick igenom vår verksamhetsplan och utvärderade de aktiviteter som genomförts under våren. 

Vi fortsatte planeringen till hösten, exempel på kommande aktiviteter är

  • studiecirklar i personcentrerad vård
  • arbetsplatsbesök i privata verksamheter
  • biokväll för medlemmar
  • träffar med nya i yrket
  • anordna utbildning för de som är intresserade av att bli Fairtrade-ambassadörer.

Mer information om höstens aktiviteter kommer.

Årsmöte

Vårt årsmöte är den 6 oktober där det bland annat är nyval för en valberedare och fyllnadsval till styrelsen. Är du intresserad av styrelseuppdraget eller vet någon som du skulle vilja nominera, kontakta valberedningen. Är du intresserad eller vill nominera någon till av valberedningsuppdraget vänligen skriv till vår e-postadress info.jonkoping@vardforbundet.se.

Styrelsen/
Eva-Lotta Lager
Avdelningsordförande
Vårdförbundet Jönköping