Sammanfattning från förtroendevaldsträff 22 maj

  • Människor i skolsittning i ett konferensrum. En kvinna på första raden tittar in i kameran resterande tittar ner på sina anteckningar eller mot en föreläsare utanför bild.
  • En kvinna står bakom ett podium och håller föredrag. Vid sidan om henne sitter en annan kvinna med armarna i kors och kommer med inspel.
  • Människor i skolsittning i ett konferensrum.

På eftermiddagen den 22 maj träffades förtroendevalda inom Region Jönköpings län i Vrigstad.

Vi pratade om  hur Vårdförbundet har agerat och kommer att agera i frågan om utbildningsanställningarna och arbetsgivarens planer på att införa kontrakt med återbetalningskrav. Vidare pratade vi om omarbetning av flextidsavalet, hur och varför Vårdförbundet vill förändra det, samt de lokala arbetstidsavtalen som vi har med arbetsgivaren och vilken strategi Vårdförbundet ska ha framöver gällande dessa.

Vid dagens slut samlades vi i grupper per verksamhetsområde för att diskutera viktiga och aktuella frågor per arbetsplats och verksamhetsområde.

Det blev många bra och intressanta diskussioner under dagen. För oss i styrelsen blev det en mycket givande dag och jag hoppas även det blev det för dig som förtroendevald på arbetsplatsen.

Se gärna presentationen från dagen.