Förtroendevaldsträff 2 februari

En sal full av engagerade förtroendevalda sitter vid sina bänkar och lyssnar på en föreläsning.

Torsdagen den 2 februari ägde årets första förtroendevaldsträff rum i Vrigstad. Runt 70 engagerade förtroendevalda hade samlats för att få information om avtal och föreskrifter. Nedan följer en sammanfattning av de viktiga ämnen som behandlades under dagen.

Aktuella frågor

Dagen började med att de förtroendevalda fick en kort information om aktuella frågor. Karin Jisborg Hultgren (enhetschef Enhet sydost, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland) närvarade för att berätta om hur Vårdförbundet hanterat den plötsliga förlusten av förbundsombudsman. Cecilia Helldén kommer att vara Avdelning Jönköpings förbundsombudsman under våren. Cecilia är väl insatt i Vårdförbundet då hon tidigare bl.a. har arbetat inom Vårdförbundet som Förbundsombudsman i Skåne men också Nationellt med inriktning på nattarbetstid.

Eva-Lotta Lager (avdelningsordförande i Jönköping) informerade kort om utbildningsanställningarna i länet. Vi har utbildningsanställningar i Region Jönköpings län och i Vetlanda kommun. Under 2016 påbörjade 56 personer en utbildningsanställning i regionen och 2 personer i Vetlanda kommun. Under mötet lyftes att sjuksköterskor i Jönköpings också påbörjat specialistutbildning på arbetstid med ekonomisk ersättning. Jönköpings kommun har en högskolepolicy som är ett steg i rätt riktning men motsvarar inte fullt ut Vårdförbundets modell med Akademiskspecialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Läs mer om Vårdförbundets modell via länk nedan.

Sista ansökningsdagen till högskolan för att studera en specialistutbildning till hösten är den 15 April. Vi bör uppmana våra medlemmar som vill specialist utbilda sig att söka och jobba mot arbetsgivaren att införa AST.

Vi har fått möjlighet att träffa de sjuksköterskor som genomgår yrkesintroduktionen som Regionen genomför. Det är ett bra tillfälle att belysa vikten av att vara medlem i Vårdförbundet. Detta är även en viktig fråga för er förtroendevalda i kommunerna att driva för att förbättra förutsättningarna för de nya kollegerna som anställs.

Styrelsen har gjort en del förändringar i ansvarsfördelningen, dels för att möta arbetsgivarens organisation bättre men också för att fördela arbetsuppgifterna jämnare.

Den 27 april kommer det att införas ett nytt datasystem Cosmic Link som ska underlätta samordningen av vårdplanering mellan Region och kommun. Systemet prövas just nu i Eksjö kommun. Det kommer krävas en viss utbildning i samband med utförandet både för region och kommun anställda. Region Jönköping står för införande kostnaderna.

Löneöversynerna startas nu upp runt om i länet. Regionens löneöversyn startades upp i december, där säger man att man kommer att fortsätta att prioritera Vårdförbundets yrkesgrupper. Man kommer även uppmärksamma vårdenhetscheferna i årets löneöversyn.

Valberedningen informerade om att det är nyval av styrelse och kongressombud vid årets årsmöte. Det är nu möjlig att nominera till uppdragen. Nominer ingen sker via webbsidan. Läs mer/nominera här.

Genomgång av det nya avtalet

Dagen fortsatte med att Annelie Söderberg Förhandlingschef och Ida Eklöf förbundsombudsman gick igenom det nya avtalet. Läs mer via länkarna nedan.

Det nya avtalet genererade förändringar både vad det gäller arbetstid och kompetensutveckling vilket medför fortsatt arbete lokalt. Vi kommer nu påbörja det lokala arbetet under våren både i länets kommuner (information har skickats separat) och Region Jönköpings län.

Läkemedelshantering och delegering

Eftermiddagen ägnades framförallt åt läkemedelshantering och delegering. Föreläste gjorde Carita Fallström, Förbundsjurist. Vi fick till oss aktuellt om förslag på förändringar i föreskrifter och Vårdförbundets ställningstagande. Läs mer nedan.

Nästa träff för förtroendevalda

Dagen var mycket informationsspäckad så tyvärr fanns det inte utrymme för gruppdiskussioner. Vi planerar en temadag för förtroendevalda den 21/3 med inriktning lön och karriär. I planeringen för denna dag finns utrymme för gruppdiskussion. Anmälan sker via Aktiviteter och utbildningar.