Avdelning Jönköpings valberedning

De tre kvinnorna i valberedningen sitter runt ett skrivbord med en mängd papper utspridda framför sig och tittar in i kameran.

Den lokala valberedningen har ett av de viktigaste uppdragen i Vårdförbundets organisation. Inför årsmötet 2017 är det extra mycket att stå i eftersom det är nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och kongressombud.

Valberedningen i avdelning Jönköping har svarat på några frågor om sitt uppdrag:

Vad omfattar ert uppdrag? 

Vårt arbete är att hitta kandidater till styrelsen som bäst representerar Vårdförbundets medlemmar.

Vad tycker ni är roligast med ert uppdrag?

Att kunna vara med och påverka Vårdförbundets framtid genom att hitta personer som är engagerade och vill driva medlemmars talan.

Vilka kriterier/bedömningsgrunder har ni när ni utser ert förslag till ny styrelse?

De ska representera de grupper som Vårdförbundet står för det vill säga sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinsk analytiker. Vi försöker få fram en bredd vad gäller offentlig/privat verksamhet, geografiskt område, kön, etnicitet osv. Men det allra viktigaste är att man har ett engagemang och ett intresse att driva medlemmars frågor.

Varför ska jag nominera?

Vårdförbundet är sina medlemmar - så klart ska DU vara med och påverka!

Något annat ni vill föra ut till medlemmarna?

Tveka inte att nominera - men fråga personen först!