Nyfiken på personcentrerad vård?

Ett 50-tal människor sitter i en sal i

Den 7 december anordnade Vårdförbundet avdelning Jönköping och Region Jönköpings län en inspirationseftermiddag om personcentrerad vård.

Vi började med en god lunch och lyssnade sedan till Lisbeth Löpare
Johansson (vårdstrategiskchef på Vårdförbundet) Som beskrev vad personcentrerad vård är för något och varför vården behöver ändra perspektiv. Att ändra perspektiv till personcentrerat förhållningssätt leder till förbättrad vårdkvalité, förbättrad arbetsmiljö och bättre resursutnyttjande. För att lyckas med personcentrerad vård krävs att samtliga professioner tillsammans med personen blir ett team.

 

Joakim Edvinsson (utvecklingschef medicinsk vård) berättade om goda exempel från Region Jönköpings län där man påbörjat arbetet med att ändra perspektiv. Eftermiddagen avslutades med att Iréne Sjövall Sanned (vice avdelningsordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping) och Kristina Malm Jansson (handläggare på Vårdförbundets vårdstrategiska enhet) berättade om Vårdförbundets studiecirkelmaterial i syfte att ändra perspektiv till ett personcentrerat förhållningsätt. Vårdförbundet avdelning Jönköping var en pilot avdelning i framtagandet av materialet och genomförde en första studiecirkel. Iréne deltog i denna pilotstudiecirkel och reflekterade under denna eftermiddag vad studiecirkeln inneburit för henne att ändra perspektiv.
Materialet finns att beställa här.

Det var ett femtiotal åhörare med olika bakgrund och profession som närvarade under eftermiddagen. Vi hoppas nu på att fler ska ta till sig detta material och påbörja sin väg till förändrat pespektiv.