Mot en ny vision - lokalt och nationellt!

7 personer sitter runt ett bord med färgglada post-itlappar framför sig. De tittar mot någon som sitter under kameran och ser fundersamma ut.

Vid en nationell mötesplats den 7 februari samlades drygt 100 förtroendevalda från alla avdelningar för att arbeta vidare mot en ny vision och nya idéer om framtiden.

Under hösten har avdelning Jönköping, tillsammans med de andra avdelningarna i landet, samlat in medlemmarnas tankar om framtiden under bland annat förtroendevaldsträffar, chefsmöten och i dialog med kollegor. Dessa har sedan skickats in till nationella kansliet som underlag för den nationella mötesplatsen.  

Läs gärna mer om arbetet med att skapa en ny vision som ska beslutas om på kongressen 2018.