Medlemsbrev i juletid

En röd julgranskula i förgrunden med glitter i rött, vitt och grönt i bakgrunden

Avdelningsordförande sammanfattar de viktigaste områdena som Vårdförbundet i Jönköping arbetar med just nu.

Hälsa och helhet

Vårdförbundet är ju inte bara ett fackförbund utan även ett yrkesförbund. I det syftet driver vi frågor som vårdens- och våra yrkens utveckling. Vårdförbundet arbetar för att påverka arbetsgivaren att vården behöver ändra perspektiv och bli personcentrerad. Sveriges kommuner och landsting har fattat beslut att de ska ändra perspektiv, men det krävs mer än att fatta ett beslut för att få det att hända! Just nu arbetar vi med att sprida vårt material till en studiecirkel i personcentrerad vård, ett material som Vårdförbundet avdelning Jönköping varit med och ta fram. Vi har även anordnat en inspirationseftermiddag i temat tillsammans med Region Jönköpings län som var mycket uppskattad. Det pågår planer i olika verksamheter att starta studiecirklar i personcentrerad vård vilket är glädjande.

Hållbart yrkesliv

Detta område är en stor utmaning. Bemanningssvårigheter bland våra yrkesgrupper blir alltmer påtaglig i kombination med att brist på vårdplatser och allt mer äldre och multisjuka invånare. Inte minst blev detta tydligt i somras, då fler vårdplatser än någonsin stängdes med följd av hög arbetsbelastning, utlokaliserade patienter, ökad belastning i primärvård och kommunalvård. Vårdförbundet arbetar aktivt med påverkansarbete genom att påtala vikten av långsiktig kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Då handlar det om möjlighet till karriär i sitt yrke, kompetensutveckling inom ramen av anställning, återhämtningsmöjlighet i samband med nattarbete och att man värderas rätt.

Vi har nu ett nytt centralt avtal med en principöverenskommelse i arbetstid. Läs mer om vad avtalet innebär här. Nyheter i avtalet är förändringar kring kompetensutveckling och återhämtning i samband med nattarbete. Det finns vissa skillnader mellan kommuner och landsting vad gäller skrivningarna om nattarbetstid. Det nya avtalet innebär att Vårdförbundet lokalt kommer initiera samtal med våra arbetsgivare i dessa frågor. I början av 2017 träffar vi förtroendevalda på arbetsplatsen för att ge dem mer kunskap om det nya avtalet.

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (AST) är också en viktig fråga för Vårdförbundet. Läs mer om Vårdförbundets modell för AST här. Idag har Region Jönköpings län och Vetlanda kommun infört utbildningsanställningar, vilket innebär att man får specialistutbilda sig med bibehållen lön. Vi har ytterligare 12 kommuner som ännu inte har detta men jag vet att det förs samtal i några kommuner.

Rätt värderad kunskap

Våra yrkesgrupper är felvärderade utifrån den kunskap och kompetens som vi bidrar till i verksamheterna. Nu och i början på nästa år påbörjas 2017 års löneöversyner i länet. Det vi sett det senaste året är att bristsituationen och medlemsgruppers engagemang och påverkansarbete har haft inverkan på löneutfallen. Vårdförbundet fortsätter att driva frågan om att den kunskap och kompetens som medarbetaren innehar och bidrar med till verksamheten ska ge utdelning i lön.

Samla er till ett medlemsmöte i syfte att välja en förtroendevald så bjuder vi på fikat!

För att vi som medlemmar i vårdförbundet ska lyckas nå våra mål med en säker och personcentrerad vård, ett hållbart yrkesliv med bra villkor arbetsmiljö och förutsättningar och bli värderade för den kunskap vi bidrar med så behöver vi alla hjälpas åt. Ett steg i det är att välja en förtroendevald på arbetsplatsen. Genom att ni valt en förtroendevald på arbetsplatsen får ni större insyn och möjlighet att tycka till i vad som planeras ske i er verksamhet. Vi kan då gemensamt driva våra frågor på samtliga nivåer. Samla er till ett medlemsmöte i syfte att välja en förtroendevald så bjuder vi på fikat. Ni kan inhandla fika för 30kr/ medlem. Vill ni så bjud in någon från styrelsen till ert möte. Här finns mer information.

Till sist vill jag och övriga styrelseledamöter önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Eva-Lotta Lager,
Avdelningsordförande Vårdförbundet Jönköping