Stipendium för bästa magisteruppsats

Vid årsmötet den 27 september delades stipendium ut för bästa magisteruppsats. Vi fick en presentation av den vinnande uppsatsen och fick också höra från yrkesverksamma stipendiater som berättade hur de använt sina stipendier.

Författare: Mariam Avoyan 

Titel: Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsåtgärder för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

Vårdförbundets motivering: 

Vårdförbundet arbetar aktivt för att bidra till vårdens utveckling. Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring olika aspekter på den personcentrerade vården kan vi tillsammans bidra till den genomgripande omställning som den svenska vården är i mycket stort behov av. Personcentrerad vård är inte bara "en ny modell" som vi kan applicera på den nuvarande verksamheten, utan ett etiskt förhållningssätt, en människosyn som vägleder våra handlingar.

Arbetet beskriver att en god omvårdnad innebär att anpassa kraven efter patientens nivå, att formulera realistiska mål och vikten av en tydlighet och förutsägbarhet. En individ som har mål i livet upplever en mening med tillvaron och löper större chans att bli bättre i sitt mående. Vidare visar arbetet på hög grad av självständighet, kreativitet och en god fördjupning i ämnet.

Stort grattis Mariam!