Kort rapport från förtroendevaldadagen

Den 26 september anordnade vi en dag för förtroendevalda på arbetsplatser inom Region Jönköpings län.

Vi träffades under en eftermiddag för att fördjupa oss i samverkan inom Region Jönköpings län utefter arbetsgivarens organisation och hur vi i Vårdförbundet möter upp detta på bästa sätt.

Vi fördjupade oss även i andra sätt att påverka och på så sätt förändra vården och arbetssituationen i den för våra yrkesgrupper.