Årets första konferens för förtroendevalda!

Den 2 februari anordnas årets första konferens för förtroendevalda i Vrigstad. Viktig information om avtal och föreskrifter är på agendan.

Du som är förtroendevald på arbetsplatsen hälsas välkommen till en spännande heldag i Vrigstad den 2 februari! 

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom förändringar i HÖK 15 med AB och under eftermiddagen informerar förbundsjurist Carita Fallström om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Detta är frågor som cirkulerar på våra arbetsplatser så det är bra om så många som möjligt deltar så att vi kan sprida informationen vidare till våra medlemmar. Anmälan sker genom Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkomna!