Kommande aktiviteter

Under våren har vi flera spännande medlemsaktiviteter planerade.

Before summer

Vi upprepar aktiviteten "After Summer" från förra året som föll väl ut fast vi lägger den innan sommaren i år "Before Summer". 16 maj i Jönköping, 17 maj i Värnamo och 18 maj i Eksjö.

Mer information kommer på vår hemsida och i separat utskick, anmälan sker via aktivitetsportalen.

Lunchträffar för chefsmedlemmar

Lunchträffar för chefsmedlemmar på de tre sjukhusen 16 maj i Ryhov, 17 maj på Värnamo sjukhus och 18 maj påHöglandssjukhuset Eksjö (viss reservation för att datum kan komma att ändras).

Mer information kommer på vår hemsida och i separat utskick till de som är registrerade som chef/ledare i medlemsförteckningen, anmälan sker via aktivitetsportalen.

Föreläsning om säkerhetskultur

Vårdförbundet anordnar en föreläsningseftermiddag tillsammans med Region Jönköpings Län om säkerhetskultur, 1 juni i aulan på Värnamo sjukhus, 9 juni i aulan på Höglandssjukhuset Eksjö och 14 juni i aulan Ryhov.

Mer information om aktiviteten och anmälan görs via lärandekalendern på intranätet.