Karin Blixö, yrkesverksam stipendiat

Hand som håller ett stipendium mot röd/blommig bakgrund

Under hösten 2016 tilldelades Karin Blixö ett stipendium för yrkesverksamma medlemmar. Stipendiet bidrog till Karins deltagande i "NACS 2016 Annual Meeting - Love, Trust, Sexuality" som ägde rum i Estland den 22-25 september.

Varje år delar Vårdförbundet avdelning Jönköping ut tre olika stipendier. Det är stipendier för godkänt kandidatexamensarbete, för godkänt magister- eller masterexamensarbete samt stipendier till yrkesverksamma medlemmar.

Karin Blixö sökte och beviljades ett stipendium för att deltaga i "NACS 2016 Annual Meeting" som i år hölls i Tartu, Estland. Karin arbetar på ungdomsmottagningen och på länets vulvamottagning och såg konferensen som fortbildning inom sitt område.

Temat för årets konferens var "Love, Trust, Sexuality" och programmet inkluderade bland annat föreläsningar om behandling av bäckenbottensmärta, bemötande av HBTQ-patienter, hur vi kan förebygga immigranters sexuella ohälsa och hjälpa manliga offer för sexuellt våld.

Viktigt att man övar sig i att ställa frågor kring sexualitet. Professionella ska öppna diskussionen om sexualitet, den ska vara patientcentrerad, systematisk och professionell.

Se hela Karins redogörelse nedan.