Kandidatstipendium 2017

Fem uppklädda kvinnor står uppradade framför två svenska flaggor, med diplom och blombuketter i händerna. I bakgrunden står stipendieutdelaren.

Under examensceremonin den 9 juni delade Vårdförbundet avdelning Jönköping ut årets kandidatstipendium.

I år hade avdelningsstyrelsen beslutat att dela ut två kandidatstipendium eftersom två av ansökningarna var lika bra och inte gick att skilja åt.

De två kandidatuppsatserna som belönas med stipendium på 5 000 SEK vardera är: Upplevelser av att leva med synnedsättning orsakad av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar – en litteraturöversikt av Anna Granath, Linda Karlsson och Izabella Magyarovari, samt Prevalence of hookworm infection evaluated with Willis flotation and Formal Ethyl Acetate concentration – a field study in Da Nang, Vietnam av Nyroz Agid och Evelina Sjöqvist.

Ett stort grattis till er alla!