Inspirationseftermiddagar om patientsäkerhet och arbetsmiljö i Jönköping

Vårdförbundet avdelning Jönköping har tillsammans med Region Jönköpings län anordnat en inspirationseftermiddagar om patientsäkerhet/arbetsmiljö på de tre sjukhusen i länet.

Marianne Törner från högskolan Väst föreläste om säkerhetskultur i vård och omsorg utifrån sin forskning och Berit Axelsson och Axel Ros från Region Jönköpings län om Resiliens och patientsäkerhet kopplat till Regionens arbete i ämnet.

Det fanns några huvudbudskap i föreläsningarna

  • det är viktigt att känna meningsfullhet
  • gruppdynamikens påverkan på säkerhetskulturen
  • stressnivån påverkar säkerheten och effektiviteten
  • allt för tajta flöden tillåter inte variabilitet och leder oftare till försämrad produktion.

Det kom ungefär 200 åhörare, många av dem var chefer. Ett flertal utryckte att föreläsningarna var givande och inspirerande. 

   

Relaterat material

Här kan du läsa mer om Marianne Törners forskning