Ingrid Svahnström, yrkesverksam stipendiat

Ingrid Svahnström har tilldelats stipendium för yrkesverksamma medlemmar. Ingrid fick genom stipendiet möjlighet att delta i en utbildning om att lära ut Dialektisk Beteende Terapi, DBT.

Varje år delar Vårdförbundet avdelning Jönköping ut stipendier till yrkesverksamma, för godkänt kandidatexamensarbete och för godkänt magister- eller masterexamensarbete.

En av de som sökt och beviljats stipendium för yrkesverksamma är Ingrid Svahnström. Ingrid fick stipendium som motsvarade kursavgiften för att kunna delta i en utbildning om att lära ut DBT.

DBT (Dialektisk Beteende Terapi) är en behandling för personer med Instabil personlighetsstörning (IPS) eller borderlinepersonlighetsstörning (BPD) med upprepade självmordsförsök och eller olika typer av självskadande och livskvalitestörande beteende. DBT har även visat sig effektiv vid behandling av personer med svåra ätstörningar, missbruk samt kroniskt depressiva personer.

Nedan kan du ta del av Ingrids redogörelse.