Inbjudan till förtroendevaldakonferens

Du som är förtroendevald på arbetsplats bjuds in till en endagskonferens i Vrigstad den 28 april.

På programmet står genus, jämställdhet och hälsosam vårdmiljö.

Anmäl dig senast den 4 april 2016 via Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkommen med din anmälan!

Inbjudan för utskrift

Program för utskrift