Grattis till ditt nya yrke!

Vi vill gärna träffa dig som är ny i ditt yrke. Därför anordnar vi i avdelning Jönköping träffar för dig som är nyutexaminerad. Vi vill höra vad du har för upplevelser av att vara ny i yrket samt hur din yrkesintroduktion varit.

Träffarna äger rum i september på tre olika platser. Detta för att nå så många som möjligt.

Du som är medlem och kommer till träffen får två biobiljetter. Tar du med en kollega som inte är medlem och hen blir medlem på plats får denna också två biobiljetter.

Välkommen!

Anmäl dig via Aktiviteter och utbildningar