Gå en natt i mina skor

Anders Liif, HR-direktör på Höglandssjukhuset har gått en natt i sjuksköterskan Adrianas skor på medicinkliniken.

Adriana, sjuksköterska och förtroendevald på arbetsplatsen bjöd in HR-direktör Anders Liif att gå bredvid henne under delar av ett nattpass på sin arbetsplats på medicinkliniken, Höglandssjukhuset. Hon ville visa hur hennes arbetssituation är.

Anders Liif

Det var nyttigt och lärorikt för mig. Flera patienter var väldigt sjuka och hade omfattande vårdbehov, Jag var så imponerad över hur arbetet utfördes. Bemötandet var respektfullt och fint, Adriana och hennes kollegor var så skickliga i att utföra det medicinska och vårdnära arbetet. Det blev tydligt för mig vilket stort ansvar sjuksköterskorna har på natten.