Fyllnadsval vid extra webbårsmöte

På årsmötet fattades beslut om att styrelsen i Jönköping ska bestå av 9 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.

Tyvärr har en av ledamöterna valt att sluta sitt uppdrag i styrelsen. Styrelsen har då fattat beslut om ett fyllnadsval via ett extra webbaserat årsmöte 20 -27 maj.

Är du intresserad eller har tips på någon kandidat så maila: info.jonkoping@vardforbundet.se. Sista nominerings dag är 22 april.

Kontaktuppgifter till valberedningen finner du här.