Kort rapport om förtroendevaldagen den 17 november 2016

Händer bläddrar i en broschyr om personcentrerad vård

Den 17 november anordnade vi en dag för förtroendevalda på arbetsplatser inom Region Jönköpings län samt kommuner.

Under förmiddagen lyssnade vi till vice ordförande Iréne Sjövall Sanned som berättade om varför Vårdförbundet anser att vården ska vara personcentrerad, vad personcentrerad vård är, hur går det till i praktiken, vilka effekter blir det för patienten och vilka effekter blir det för arbetstagaren.

                            

Vidare fick vi information om Vårdförbundets studiecirkel om personcentrerad vård, varför är en studiecirkel ett bra verktyg i ett lärande och hur gör man? Vi fick också pröva på några övningar som smakprov ur materialet.

Under eftermiddagen informerade ordförande Eva-Lotta Lager om utfallet för lönerevisionen 2016 och vi blickade också framåt och påbörjade arbetet med att ta fram underlag till en ny vision. Genom gruppdiskussioner samlade vi in medlemmarnas synpunkter om framtiden med perspektiven: yrke, vård och villkor.