Dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen!

Varför engagera sig fackligt? Jo, därför att vi tycker det är viktigt med en arbetsplats där alla mår bra. Det är medlemmarna som är Vårdförbundet och tillsammans formar verksamheten.

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Vilka frågor tycker du att Vårdförbundet ska driva?

Om du har en åsikt är det en bra början till ett engagemang!

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen. Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor betydelse.

Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medlemmar är inbjudna och ges möjlighet att delta i valet.

Den 31/12 2017 går mandatperioden ut för de som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Jönköping, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum. Mandatperioden är på 2 år.

Vill du veta mer? Här hittar du mer information om uppdraget som förtroendevald. Du kan även kontakta vår tillgängliga förtroendevalda på telefon 036-30 64 41 om du har några frågor.