Chefsinternat 6-7 april

  • Carita Fallström förbundsjurist föreläser

  • Docent Mats Tyrstrup

  • Medverkande chefsansvariga och förbundsombudsmän i enheten

Den 6-7 april anordnade Vårdförbundets avdelningar Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland ett internat för chefsmedlemmar. Här gavs möjlighet till nätverkande, inspiration och kunskapspåfyllnad.

Under torsdagen föreläste Carita Fallström förbundsjurist om ”Framtidens hälso- och sjukvård” utifrån aktuell lagstiftning och förslag till ny lagstiftning kopplat till Vårdförbundets politik och ställningstagande.

Fredagen inleddes med att Lisbeth Löpare Johansson, Vårdstrategisk chef på Vårdförbundet, beskrev varför Vårdförbundet driver frågan om att vården måste styras mot en personcentrerad vård och vad som krävs för att det ska lyckas.

Docent Mats Tyrstrup gav en mycket bildlig föreläsning om organisatoriska mellanrum och hur verksamheter styrs beroende på om de är småskaliga eller storskaliga om de är enkla eller komplexa.

(Materialet från föreläsningarna finner du som medverkade i Aktiviteter och utbildningar.)