Budget 2018, Region Jönköpings län

En väckarklocka och högar med mynt i solljus.

Alliansen gick ut med sitt budgetförslag för några veckor sedan och oppositionen har lagt sitt förslag. Beslut om budget 2018 tas i regionfullmäktige i början av november. Vårdförbundet har lämnat in ett yrkande.

Under våren träffade Vårdförbundet avdelning Jönköping flertalet politiska partier för att samtala om vilka investeringar som krävs för att säkra långsiktig kompetensförsörjning av våra fyra yrken.

Alliansens budgetförslag har tagits upp i centrala samverkan, dit Vårdförbundet lämnade in ett yrkande som bilaga. Detta yrkande har även skickats till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Läs yrkandet här.