Biomedicinsk analytiker - ett livsviktigt yrke!

  • En biomedicinsk analytiker i blå rock och vita handskar ler in i kameran under tiden som hon laborerar.

    Nyroz Agid, biomedicinsk analytiker, laborerar

På lördag den 15 april är det Biomedicinska analytikerdagen. Här berättar Nyroz Agid, biomedicinsk analytiker, om sitt arbete: "Ett livsviktigt yrke som har nyckelroll i vårdkedjan, utan oss erhålls inga diagnoser."

"Jag har världens mest spännande yrke och jag älskar det! Jag är sjukdomsdetektiv och kan identifiera sjukdomar och finna orsaken till dessa. Det slutar inte där, jag kan även se hur en behandling gett resultat. Från att ta blodprov till att spåra sjukdomsproducerande bakterier, virus, svampar och parasiter och slutligen ge ut resultat. Jag älskar att hjälpa människor och utan oss skulle patienterna inte få sina svar. Vi utför kemiska, mikrobiologiska samt genetiska analyser men kan även jobba med vävnadsprover och blodtransfusioner. Vi löser ofrivillig barnlöshet med konstgjord befruktning, kontrollerar livsmedel och upptäcker anlag för genetiska sjukdomar. Hur häftigt är inte det? Vi kan även analysera vävnader och undersöka tumörer. Det är helt enkelt vi som har nyckelrollen i vårdkedjan för utan oss blir det inga analyser och till följd inga diagnoser. De erhållna resultaten står för 70 procent av de underlag som krävs för att kunna ställa diagnos och snabbt sätta in rätt behandling.

I mitt yrke ska man vara noggrann och ha tålamod, nyfikenhet är också en bra egenskap. Efter en treårig utbildning och kandidatexamen kan man få legitimation för att sedan bestämma var man vill jobba, man kan välja att börja inom landsting, läkemedelsföretag eller varför inte inom rättsmedicin.

Vi har ett stort behov av nya medarbetare. Framtidsutsikterna ser mycket ljusa ut och därför behöver vi fler med rätt utbildning. För att kunna hantera och analysera med största möjliga patientsäkerhet, kvalitet och kompetens krävs en utbildning. Redan tidigt i utbildning får studenterna kvalitetssäkra, vilket leder till en medvetenhet att bakom varje prov finns en patient. För en önskvärd effektivisering krävs kompetens inom hela analyskedjan och därför är personcentrerad vård i fokus. Eftersom det är ett legitimerat yrke har vi utbildats till att självständigt kunna bedöma analys- och undersökningsmetoder, tolka resultat i relation till patient. Det professionella förhållningssättet innebär både etik och vetenskap i förhållande till patienter och anhöriga, kollegor samt provmaterial.

Det är som sagt vi som kan kombinera att jobba med människor och laborera, gå vidare med forskning och doktorera. Vet ni vad? Det är även vi som kämpar och vill finna vaccin mot bland annat influensa och HIV, vi kämpar och kan även forska för att upptäcka botemedel mot cancer. Primärvården, akutsjukvården och smittskyddet ligger till grund för ett samhällsansvar att hindra epidemier och pandemier.

Jag är Biomedicinsk Analytiker inom Laboratoriemedicin och jag har helt enkelt Sveriges viktigaste jobb."