Information om uppsagt avtal

Avtalet med SKL, Sveriges kommuner och landsting är uppsagt. Det här händer nu.

Centrala avtalet HÖK16 är uppsagt

Vårdförbundet har sagt upp det centrala avtalet HÖK16, förhandlingarna startar den 16 januari 2019 och avtalet löper ut den 31 mars. Vidare har Vårdförbundet lämnat yrkande till SKL, Sveriges kommuner och landsting), dessa yrkande grundar sig i de beslut vi tog på vår kongressen 2018 och de motioner som skickats in från oss medlemmar. Du kan läsa senaste nytt om förhandlingarna i Vårdförbundets avtalsblogg.

Löneöversyn och lönesamtal

I och med att vi sagt upp HÖK16 så är vårt löneavtal uppsagt inom SKL-området och det innebär att vi inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren och medlemmarna kan inte heller ha lönesamtal som innehåller siffror eller procent. Det är givetvis möjligt att ha lönesamtal där man samtalar om prestation mm, men inte pengar. Vi har ju som bekant ett medarbetarsamtal som handlar om framtiden och ett lönesamtal som handlar om prestation under det gångna året samt lön. Cheferna kan ha ett ”prestationssamtal” som handlar om vad medarbetaren har presterat under året som gått, vad man har gjort, vilka arbetsuppgifter man haft o.s.v. Men ingen värdering får göras och inte heller vad detta kan generera i lön d.v.s. inget pengasamtal. Löneöversynen görs först när förhandlingarna är klara och därmed också lönesamtalen som innehåller siffror, beroende på vilket avtal som tecknas.