Avdelning Jönköpings årsrapport 2016

Närbild på en laptop, en vit kaffemugg och en hand som är på väg att anteckna i ett block.

En summering, uppföljning och utvärdering av 2016 i avdelning Jönköping.

Varje år skriver de lokala avdelningarna varsin årsrapport som tillsammans ligger till grund för Vårdförbundets verksamhetsberättelse.

Jönköpings årsrapport 2016 handlar om hur avdelningen arbetat med hälsa och helhet, hållbart yrkesliv och rätt värderad kunskap, bland annat genom påverkansarbete. Rapporten beskriver även medlemsutvecklingen under året och framtidens utmaningar. 

Läs Jönköpings årsrapport här.