Avdelning Jönköpings årsmöte 6 oktober

Avdelning Jönköpings årsmöte 2016

Avdelning Jönköpings årsmöte torsdagen den 6 oktober hölls i Huskvarna Folkets Park med 77 deltagande medlemmar, inklusive avdelningsstyrelse och valberedning.

Kvällen öppnades av avdelningsordförande Eva-Lotta Lager som visade exempel på alla de aktiviter som bedrivits i avdelningen under det gångna året.

 

Därefter bjöds på intressanta föredrag av våra stipendiater: Agid Nyroz och Evelina Sjöqvist (Sponsringen), Eva-Marie Ebefors och Anneli Hammarskjöld (Kandidatstipendiet) samt Eva-Karin Hultgren och Lisbeth Johansson (Master/Magister).

 

Årsmötet leddes av vice förbundsordförande Johan Larson. Det genomfördes fyllnadsval till styrelsen samt kongressen och en valberedning för nästa mandatperiod utsågs.

Vice ordförande blev Irene Sjövall Sanned och nya styrelseledamöter Anette Hilltorp och Jens Bäcklin.

Eva Georgsson och Annette Hilltorp valdes till ordinarie kongressombud och Jens Bäcklin valdes till ersättare. Till ny valberedning valdes Monica Lindberg, Andreas Lägermo, Maya Toubia och Heléne Jardefors.

Grattis alla till era nya uppdrag!

Under kvällen åtnjöts även en middag och vi bjöds på underhållning av trubadur AL.

Det samlades in förslag på aktiviteter och vad medlemmarna anser vara de viktigaste fokusområdena för Vårdförbundet under nästa år. Dessa förslag kommer att arbetas in i 2017 års verksamhetsplan. 

Relaterat material