Årsmötet 2017

 • Ballonger och girlang i guld

  Vårdförbundet firar 40 år i år!

 • tre kvinnor står vid ett ståbord och ler mot kameran

  Medlemmar minglar innan årsmötet

 • En kvinna står vid ett podium och pratar mot publiken. I bakgrunden syns en powerpoint och en scen med musikutrustning.

  Avdelningsordförande Eva-Lotta Lager hälsar välkommen och berättar om kvällen

 • Avgående styrelseledamöter avtackades med blomma och present.

  Avgående styrelseledamöter Annette Hilltorp, Jens Bäcklin och Ingemar Wänebring avtackades med blomma och present.

 • ett bord med blå Vårdförbundet-duk. På bordet står en vas med två rosor och bakom bordet sitter mötets ordförande och sekreterare

  Sekreterare Nora Skantz och årsmötets ordförande Ann Johansson, vice ordförande i förbundsstyrelsen

 • Glada kvinnor tar åt sig av en buffé.

  Det bjöds på en god buffé

 • en stor sal med långbord och fullt av folk

  Nära hundra medlemmar närvarade under kvällen

 • ett band med fem killar spelar musik och sjunger

  MACK5 stod för underhållningen

 • Sju festklädda och glada kvinnor framför ett grått draperi med en guldgirlang.

  Den nya styrelsen tackar för förtroendet! f.v. Eva-Lotta Lager (ordförande), Anne-Sofie Blixt, Linnéa Dalteg, Maria Löfqvist, Emma Lundqvist, Eva Georgsson och Iréne Sjövall Sanned (vice ordförande). Saknas på bilden gör Fatmir Zogaj och Elisabeth Englund

Den 28 september kallade Vårdförbundet avdelning Jönköping till årsmöte. Ett hundratal medlemmar medverkade under kvällen som bland annat bjöd på viktiga val och 40års kalas!

Årsmötet innehöll bland annat val av styrelse och kongressombud för kommande mandatperiod på 4 år, samt en genomgång av den lokala verksamheten och de inkomna förslagen till aktiviteter inför 2018. Som mötesordförande valdes Ann Johansson, vice förbundsordförande.

Styrelsen som valdes har en bredd, både med tanke på att den innehåller representanter från alla fyra yrken och att ledamöterna kommer både från kommunal och landstingsverksamhet. Det kommer bli mycket spännande att dra igång verksamheten med den nya styrelsen!

Vårdförbundet firar 40 år i år och det uppmärksammades på årsmötet med en dokumentärfilm "Vi är vården" som visade alla våra yrken på fint sätt.

Vi fick även lyssna till några av våra yrkesverksamma stipendiaters redogörelser om hur de haft nytta och glädje av sitt stipendie. Att dela med sig av sina upplevelser och sprida kunskapen vidare är en viktig del i stipendiet för yrkesverksamma och föredragen uppskattades mycket av åhörarna.

Kvällen avslutades med underhållning av bandet MACK5.