Aktiviteter under våren 2017

Sju par händer runt en ritat sol i vit sand.

Det är som vanligt en händelserik vår med Vårdförbundet avdelning Jönköping! Här kommer en lista med planerade aktiviteter att hålla utkik efter.

21 mars     Temadag för förtroendevalda (Lön och karriär)

6-7 april    Internat för chefsmedlemmar

15 april      Internationell yrkesdag: Biomedicinska analytikerdagen

4-5 maj      Internat för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)

5 maj           Internationell yrkesdag: Barnmorskedagen

12 maj        Internationell yrkesdag: Sjuksköterskedagen

22 maj        Träff för förtroendevalda i Region Jönköpings län

30 maj        After Vård i Eksjö

31 maj        After Vård i Värnamo

1 juni           After Vård i Jönköping 

Anmälningar till våra aktiviteter kommer att ske genom Aktiviteter och utbildningar.

Glöm inte att fira våra yrkesdagar och uppmärksamma våra fantastiska professioner!