Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till dig som är förtroendevalda i Jämtland och Härjedalen

Vi i avdelning Jämtlands styrelse har beslutat att skicka ut nyhetsbrev till alla förtroendevalda till att börja med två gånger per år och här kommer det första.

Löneöversynsprocessen

Löneöversynen har dragit igång och det innebär att du som förtroendevald ska bevaka att processen går rätt till. På regional nivå har information om tidplan och överläggning genomförts och Vårdförbundet har lämnat sitt yrkande till arbetsgivaren.

På områdesnivå informeras om gällande lönekriterier, datum för avstämning/utvärdering. Facken meddelar vilka som ska delta vid information, utvärdering och vem som skriver på minnesanteckningar.

På lokal nivå informerar chefen på APT generellt om löneöversynen och gällande lönekriterier.

Samtal

Vid det löneförberedande samtalet ska man titta i backspegeln på prestationen och utgå från lönekriterierna och vid medarbetarsamtalet ser man framåt och gör en individuell utvecklingsplan. Många slår ihop det löneförberedande samtalet med medarbetarsamtalet men om så är fallet rekommenderas att börja med det löneförberedande samtalet och tydligt tala om när det är slut och går in på medarbetarsamtalet. 

Resultatsamtal är när chefen lämnar förslag på ny lön och motiverar förslaget. Resultatsamtal ska vara genomfört innan underlag med nya löner skickas till fack för avstämning.

Om löneförberedande samtal inte genomförts ska detta informeras om och förklaras när underlaget till nya löner skickas till facken.

Arbetsgivaren skickar underlag för nya löner senast den 10/3. Avstämning ska ske senast två veckor efter lämnat underlag.  Förtroendevald ger synpunkter på processen och skriver på anteckningar.

Arbetstider

Vårdförbundet har tecknat lokalt kollektivavtal om arbetstidsmodeller.

Har er enhet hunnit förbereda sig på att ta ställning till att gå in i någon av modellerna? Behövs mer information? Om så är fallet kontakta styrelsen avdelning Jämtland så kommer vi gärna och informerar.

Vårt centrala avtal HÖK 16 träder i kraft vad det gäller nattarbete 1/4 -18 och om man arbetar 20% natt har man en veckoarbetstid = 36,20 och vid arbete 30% natt eller mer har man en veckoarbetstid 34,20.

Kongress

Kongressen kommer att samlas den 14-17 Maj 2018.

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, avtalsråd, revisorer och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden. Under ledning av förbundsstyrelsen pågår under 2017 och fram till början av 2018 en process för att ta fram förslag till kongressen, såsom en ny vision för Vårdförbundet, samt nya politiska idéer inom områdena yrke och villkor.

Med vänlig hälsning
Vårdförbundet avdelning
Styrelsen avdelning Jämtland
Roger Bergebo, Kerstin Lilja, Maria Lindgren,
Gunilla Stone, Andréa Godenius, Sofia Johansson,
Emilia Blomqvist, Jenny Semb, Anna Asplund

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -