Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ny styrelse för avdelning Jämtland

På årsmötet den 11 oktober valdes följande till ny styrelse för avdelning Jämtland:

Ordförande

Roger Bergebo, Anestesisjuksköterska på Centraloperation, Region Jämtland Härjedalen

Vice Ordförande

Kerstin Lilja, Barnmorska på enheten för kvinnosjukvård, Region Jämtland Härjedalen

Ledamöter

Maria Lindgren, Sjuksköterska på Rehabiliteringsavdelningen, Region Jämtland Härjedalen
Gunilla Stone, Sjuksköterska på Hjärtenheten, Region Jämtland Härjedalen
Jenny Semb, Sjuksköterska på Bemanningsenheten, Östersunds kommun (saknas på bild)
Andrea Godenius, Sjuksköterska på Barn och ungdomsmedicin, Region Jämtland Härjedalen
Sofia Johansson, Sjuksköterska på Dialysen, Region Jämtland Härjedalen
Emilia Blomqvist, Skolsköterska inom skolhälsovården, Bergs kommun
Anna Asplund, Distriktssköterska på Hälsofrämjande enhet, Östersunds kommun

Mandatperioden är på fyra år.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -