Nominera till lokala valberedningen 2017

Två sjuksköterskor står och pratar med varandra i en korridor

Att vara valberedare är ett viktigt och spännande uppdrag i Vårdförbundet. Fram till och med den 10 oktober så går det bra att nominera till uppdraget.

Lokal valberedare

Att vara valberedare är ett viktigt och spännande uppdrag i Vårdförbundet. Som lokal valberedare har du i uppdrag att ta emot nomineringar av kandidater till lokal styrelse och kongressombud inför valen på årsmötet.

Du förbereder förslag inför valen och ansvarar för att förslaget presenteras i årsmöteshandlingarna och på årsmötet.

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Demokratihandboken Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar

Alla medlemmar tillhörande avdelning Jämtland kan lämna in en nominering och alla medlemmar kan bli nominerade. Även den som nominerar måste vara medlem. Glöm inte att tillfråga den som nomineras.

Uppdrag som är oförenliga med att vara lokal valberedare utifrån principen om jäv är

  • Kongressombud
  • Avdelningsstyrelse
  • Förbundsrevisor

 

Jämtland nomineringar valberedningen avdelning Jämtland

Uppdrag
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär