Nominera till Årets handledare och Årets förtroendevald

Pris för Årets handledare

Handledning av studenter under utbildning är en viktig uppgift för sjukvården. Att förmedla kunskap i enlighet med utbildningsmålen och ge stöd i utbildningssituationen kräver stor förmåga och ett personligt engagemang från handledaren. Den enskilda handledarens insats har stor betydelse för utbildningsresultat och yrkets framtida professionsutveckling.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den praktiska handledningen i utbildningen och stimulera till goda handledarinsatser genom att utse årets handledare.

Prissumman är 3000 kr till årets handledare för 2020 utdelas på årsmötet 2020.

Kriterier för priset

  • Medlemskap i Vårdförbundet
  • Nominerad av studentmedlem
  • Ska ha visat sig stödja, inspirera och engagera sig i studentens inlärning samt arbetsmiljö
  • Ska ha hjälpt studenten att växa in i sin profession

Har du förslag på kandidat till årets handledare, skicka in en nominering!

Länk till att nominera årets handledare

Vi vill ha din nominering senast den 31 augusti 2020.

I de fall då fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.

Pris för Årets förtroendevald

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medlemmar. En engagerade förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina medlemmar, samt vara bollplank till arbetsgivaren.  Den enskildes insats har stor betydelse.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den engagerade förtroendevalde som gör skillnad och vill stimulera till fortsatt goda insatser genom att utse årets förtroendevald.

Prissumman är 5000 kronor utdelas på årsmötet i oktober.

Vi vill ha din nominering senast den 31 augusti 2020.

Kriterier för priset

  • Medlemskap i Vårdförbundet
  • Ska vara nominerad av medlem, studentmedlem, chefsmedlem eller styrelseledamot från lokal avdelning.
  • Ska arbeta utifrån Vårdförbundets politik och vision för medlemmar på ett sätt som bidragit till värde för enskild medlem eller för medlemmar i grupp.

Länk till att nominera årets förtroendevald

I de fall då fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.