Nominera till årets förtroendevald 2019

Tre sjukvårdsklädda kvinnor som kommer gående i en korridor och ler

2019 utser Vårdförbundet avdelning Jämtland årets förtroendevald för tredje gången. Det går att nominera fram till den 31 augusti.

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medarbetare. En engagerade förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren.  Den enskildes insats har stor betydelse.

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medarbetare. En engagerade förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren.  Den enskildes insats har stor betydelse.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den engagerade förtroendevalde som gör skillnad och vill stimulera till fortsatt goda insatser genom att utse årets förtroendevald.

Ett pris till årets förtroendevald för 2019 utdelas på årsmötet i oktober.

För att erhålla priset krävs medlemskap i Vårdförbundet avdelning Jämtland samt att ha ett förtroendeuppdrag på arbetsplatsen.

Om du har förslag på kandidat till årets förtroendevald skicka in en nominering!

Nomineringen gör du genom att fylla i nomineringsformuläret här nedan som fortlöpande kommer att publiceras på vår lokala webbsida.

Vi vill ha din nominering senast den 31 augusti 2019.

Stort tack för din hjälp!

Styrelsen Avdelning Jämtland 

Jämtland nominera till Årets förtroendevald

Förtroendevald på arbetsplatsen
Jag är medlem