Inkomna nomineringar avdelning Jämtland för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar. Sista nomineringsdagen var den 28 februari 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Roger Bergebo
Malin Holmström - återtagit nomineringen

Vice ordförande

Emma Holmberg - återtagit nominering
Kerstin Lilja
Maria Lindgren - återtagit nominering
Evelina Skoglund - återtagit nominering

Styrelseledamot

Emma Holmberg
Malin Holmström - återtagit nominering
Jennie Jonsson - återtagit nomineringen
Kerstin Lilja
Maria Lindgren
Per Sellman - återtagit nomineringen
Jenny Semb
Evelina Skoglund - återtagit nominering
Gunilla Stone

Kongressombud

Roger Bergebo
Emma Holmberg
Malin Holmström
Kerstin Lilja
Maria Lindgren
Evelina Skoglund - återtagit nominering
Annika Wilhelmsson

Valberedning

Monica Eriksson Lindberg
Valborg Forss
Cecilia Hamner
Tony Lötebo Lubell
Johan Ottosson
Christine Persson