Inkomna nomineringar avdelning Jämtland för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 28 februari 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Roger Bergebo
Malin Holmström - återtagit nomineringen

Vice ordförande

Emma Holmberg
Kerstin Lilja
Maria Lindgren
Evelina Skoglund - återtagit nominering

Styrelseledamot

Emma Holmberg
Malin Holmström
Jennie Jonsson - återtagit nomineringen
Kerstin Lilja
Maria Lindgren
Per Sellman - återtagit nomineringen
Jenny Semb
Evelina Skoglund - återtagit nominering
Gunilla Stone

Kongressombud

Roger Bergebo
Emma Holmberg
Malin Holmström
Kerstin Lilja
Maria Lindgren
Evelina Skoglund - återtagit nominering
Annika Wilhelmsson

Valberedning

Christine Persson