Inkomna nomineringar till årets förtroendevald 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som de inkommer. Sista nomineringsdag är den 30 september 2017.

Följande namn på förtroendevalda har inkommit:

Cecilia Hamner, Kirurgen ÖSD sjukhus
Motivering : Varit en trygghet för personalen sedan många år på
avdelningen

Annika Sundvisson, Bergs kommun
Motivering: Engagerad, drivande, kompetent och noggrann kollega/förtroendevald, mycket viktig för arbetsplatsen! Oersättlig!