Valberedningens förslag klart

Här presenteras valberedningens förslag till styrelse och kongressombud.

Ordförande
Roger Bergebo, Centraloperation, Region Jämtland Härjedalen

Vice Ordförande
Kerstin Lilja, Enheten för kvinnosjukvård, Region Jämtland Härjedalen

Ledamöter
Maria Lindgren, Rehabiliteringsavdelningen, Region Jämtland Härjedalen
Gunilla Stone, Hjärtenheten, Region Jämtland Härjedalen
Malin Holmström - återtagit nominering
Jenny Semb, Bemanningsenheten, Östersunds kommun
Andrea Godenius, Barn och ungdomsmedicin, Region Jämtland Härjedalen
Moa Karlsson - återtagit nominering
Sofia Johansson, Dialysen, Region Jämtland Härjedalen
Emilia Blomqvist, Skolsköterska, Bergs kommun
Anna Asplund, Hälsofrämjande enhet, Östersunds kommun

Kongressombud
Roger Bergebo, Centraloperation, Region Jämtland Härjedalen 
Kerstin Lilja, Enheten för kvinnosjukvård, Region Jämtland Härjedalen
Annika Wilhelmsson, Hemsjukvården, Bergs kommun

Kongressombud ersättare att gå in i följande ordning:
Maria Lindgren
Malin Holmström
Emilia Blomqvist.