Utbildningar 2017 för dig som ny förtroendevald

Nu kan du som är ny förtroendevald anmäla dig till introduktionsdag och grundutbildning för 2017.

I Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum för just din avdelning. Observera kravet att du först är anmäld till introduktionsdagen för att kunna anmäla dig till grundutbildningen.

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning i tre delar- introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar.

Varmt välkommen till inspirerande utbildningar!

Läs mer om Utbildning för förtroendevald