Överenskommelse om nya arbetstidsmodeller

Illustration hälsosamma arbetstider

Vårdförbundet och Region Jämtland Härjedalen har träffat en överenskommelse om tre nya arbetstidsmodeller.

Det handlar om tre modeller, som ska kunna börja införas succesivt under hösten:

Saldomodell för dygnet runt verksamhet:

  • 20% extra på utbetald Ob-ersättning. (Gäller inte Vårdförbundet under första året, ska utvärderas)

Återhämtningsmodell för dygnet runt verksamhet (rotation):

  • Veckoarbetstid i snitt under året från 36 till 30 timmar per vecka, beroende på andel natt.
  • Arbetstiden består av individuellt rullande schema samt årsarbetstid motsvarande cirka 15 arbetspass.

Återhämtningsmodell inom verksamhet med viss obekväm arbetstid (gäller centraloperation, röntgen, laboratoriemedicin, dialysenheten):

  • Veckoarbetstid i snitt under året 38 timmar/vecka för c-op, röntgen, lab och 37 timmar/vecka för dialysen, samt en extra arbetsdag per år.
  • Ersättning för förskjuten arbetstid utgår inte för Vårdförbundets avtalsområde.

Vårt fokus har varit nattarbetstiden och med detta avtal minskas veckoarbetstiden beroende på hur mycket natt som arbetas.

Framför allt ser vi att dessa modeller ger bättre möjlighet till återhämtning och detta leder till bättre arbetsmiljö. Modellerna ger även utvecklingstid säger Roger Bergebo från Vårdförbundet och det är något som många av våra medlemmar är i stort behov av.

En första information och svar på frågor till förtroendevalda och chefer kommer att ske i hörsalen fredagen den 1 september klockan 10:00-12:00 samt 15:00-17:00. Observera! Vi har tidigare uppgivit att informationen även är för övriga medlemmar, men detta första tillfälle är bara för förtroendevalda och chefer.

Informationen kommer att hållas av Vårdförbundet och representanter från arbetsgivaren vid dessa tillfällen.