Nomineringar inför årsmötet

Fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, ledamot samt kongressombud på 1 år.

På Vårdförbundet avdelning Jämtlands årsmöte den 29 september kommer det att ske ett fyllnadsval av ordförande, vice ordförande samt kongressombud på 1 år. Detta pga att ordförande Barbro Englesson avslutar sitt uppdrag då hon har fått en ny tjänst.

Sista nomineringsdag av kandidater var den 22 september.

Följande nomineringar har inkommit

Nomineringar till ordförande
Roger Bergebo

Nomineringar till vice ordförande
Maria Lindgren
Tony Lötebo Lubell
Kerstin Lilja

Nomineringar till styrelseledamot
Malin Holmström
Ingela Dahlberg
Jennie Jonsson

Nomineringar till kongressombud
Roger Bergebo

Valberedningens förslag

Ordförande 
Roger Berbego

Vice ordförande 
Maria Lindgren

Styrelseledamot 
Jennie Jonsson

Kongressombud 
Roger Bergebo och Emma Holmberg