Kollegial mötesplats för förtroendevalda

Du som är förtroendevald kallas till en kollegial mötesplats med tema - Fördjupningsutbildning.

Torsdag den 21 april 2016, i samlingslokalen på Solliden i Östersund.

Dagen är uppdelad i två pass.

Förmiddag

Mellan klockan 08.00 och 12.00 träffas de som är förtroendevalda i kommunerna (gäller samtliga kommuner) och de som är förtroendevalda hos privata arbetsgivare.

Tema: Fördjupningsutbildning för förbättrad samverkan

Deltagare: Förtroendevalda i kommunerna och hos
privata arbetsgivare.

Klockan 12.00 äter vi gemensam lunch tillsammans med de som är förtroendevalda inom Region JH

Glöm inte att meddela om du vill ha lunch när du anmäler dig.

Eftermiddag

Mellan klockan 13.00 och 17.00 träffas alla våra förtroendevalda tillsammans.

Tema: Fördjupningsutbildning arbetsmiljö med inriktning
mot hälsosam vårdmiljö

Deltagare: Förtroendevalda i Region JH, kommunerna och hos
privata arbetsgivare.

Du söker "tjänstledigt med lön för facklig utbildning".

Anmälan gör du via "Aktiviteter och utbildningar". Senast den 20 april vill vi ha din anmälan.

Inbjudan för utskrift

Från avdelning Jämtland deltar Barbro Englesson, Roger Bergebo, Maria Lindgren, Emma Holmberg och Emma Sallnäs.

 

Välkommen!