Introduktion för dig som är ny förtroendevald

Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning som består av tre delar: introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar. Välkommen med din anmälan till introduktionsdag!

Utbildningen bygger på att du genomfört webbintroduktionen "Nyfiken på Vårdförbundet" samt läst "Handboken för dig som förtroendevald" som kommer att skickas till dig med post/mail.

Utbildningens innehåll

  • Vårdförbundets organisation
  • Ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud
  • Utvecklingsmöjligheterna i din nära arbetsmiljö och partsrelationen på arbetsplatsen

Enligt lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7 eller genom kollektivavtal som grundar sig på denna lag har du rätt att gå utbildningen utan löneavdrag. Har du frågor hör av dig till ansvarig för din utbildning.

Nästa datum för Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda är måndagen den 14 november 2016.

Program för utskrift 14 november

Anmäl dig via Aktiviteter och utbildningar 

Anmälan till den 14 november

Anmälan vill vi ha senast dagen innan aktiviteten.

Om du av någon anledning inte kan delta i utbildningen är det av stor vikt att du avanmäler dig snarast, så att någon annan kan ta din plats.

Varmt Välkommen!