Fördjupningsutbildning för förtroendevalda

Du som är förtroendevald kallas till en kollegial mötesplats torsdagen den 29 september.

Dagen är uppdelad i två pass. På förmiddagen träffas de som är förtroendevalda i kommunerna (gäller samtliga kommuner) och de som är förtroendevalda hos privata arbetsgivare.

Till lunch ansluter de som är förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen.

Under eftermiddagen träffas alla tillsammans.

Tid

Torsdagen den 29 september kl 08:00-17:00

Plats

Ordensalen på Gamla Teatern, Östersund 

Läs vidare på länken fördjupningsutbildning förtroendevalda 29 september, där hittar du mer information om program, tider, anmälan och annat praktiskt.

Filer till fördjupningsutbildningen
Lön
Nattarbete och AST
PVC Personcentrerad vård

Varmt välkommen!

Vårdförbundet
Avdelning Jämtland